Контакти, за якими можна звернутись щодо порушень антикорупційного законодавства

Контакти, за якими можна звернутись щодо порушень антикорупційного законодавства

Поштова адреса: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1

Е-mail: anticormtot@gmail.com

Телефон: +38 (044) 536-92-49

Інформація надається анонімно, та не може розглядатись як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а тому її надання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді.

Надана інформація використовуватиметься керівництвом Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України виключно як додаткове джерело інформації для прийняття рішень щодо необхідності проведення перевірок, а також при плануванні та здійсненні інших заходів спрямованих на запобігання корупції.

Анонімне повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень розглядатиметься, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можливо перевірити.

Анонімне повідомлення про можливі факти вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень перевіряється протягом п’ятнадцяти днів з дня його отримання. Термін розгляду повідомлення може бути продовжений до тридцяти днів, якщо інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо перевірити у п’ятнадцятиденний строк, чи наведена інформація потребує додаткового часу для ефективного розгляду.