01.07.2020: МІНРЕІНТЕГРАЦІЇ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій

Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до пункту 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 505 від 1 жовтня 2014 р. (далі – проект акта).

Метою проекта акта є уніфікація підходів структурних підрозділів з питань соціального захисту населення до визначення терміну сім’я при призначенні щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до пункту 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 505 (далі – Порядок), грошова допомога внутрішньо переміщеним особам призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди у довільній формі про виплату йому грошової допомоги від інших членів сім’ї.

Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3000 гривень, для сім’ї, до складу якої входить одна особа з інвалідністю або дитина з інвалідністю, 3400 гривень, для багатодітної сім’ї 5000 гривень. Загальний розмір допомоги на сім’ю, до складу яких входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), максимальним розміром не обмежується.

В свою чергу, стаття 3 Сімейного кодексу України визначає, що сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Таким чином, проживання в одному житловому приміщенні осіб, що є кровними родичами (бабуся/дідусь, брат/сестра) не завжди означає факту проживання однією сім’єю.

Так, беручи до уваги неодноразові звернення внутрішньо переміщених осіб, спостерігається брак єдиного підходу структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи) до призначення, відповідно до Порядку, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам у випадку проживання декількох сімей за однією адресою.

Зокрема, у разі проживання за однією адресою декількох сімей, які не пов’язані спільним побутом та/або не мають взаємних прав та обов’язків, наявна практика призначення уповноваженими органами щомісячної адресної допомоги, виходячи від загальної чисельності осіб, які проживають за цією адресою, вважаючи їх однією сім’єю, що в більшості випадків призводить до значного зменшення загального розміру щомісячної адресної допомоги, на відміну від призначення щомісячної адресної допомоги на кожну сім’ю окремо.

Питання є особливо актуальним з огляду на те, що внутрішньо переміщені особи можуть проживати кількома сім’ями в одному житловому приміщенні через низьку фінансову спроможність.

Додатково слід звернути увагу, що бюджетна програма щодо надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, формується на відповідний рік на підставі інформації структурних підрозділів соціального захисту населення про середньомісячну кількість сімей, які потребують отримання щомісячної адресної допомоги.

Таким чином, запропоновані зміни щодо визначення терміну сім’я як первинного та основного осередку суспільства, який складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, покликані вирішити питання формування єдиного підходу та внормування процедури надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

 

Письмові пропозиції та зауваження до проекту наказу можна подавати до 16 липня 2020 р. на електронну адресу: kovalchukvp@mtot.gov.ua та info@mtot.gov.ua, з подальшим направленням паперового варіанту на поштову адресу: площа Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196.

Консультації з питання, що  винесено на обговорення надаються за телефоном: (044) 536 92 52.

Відповідальна особа від Мінреінтеграції – Ковальчук Валентин Петрович.

З проектом постанови можна ознайомитися тут

З пояснювальною запискою можна ознайомитися тут 

Порівняльна таблиця тут.