22.10.2019: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій

Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі - Міністерство) розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 18 грудня 2013 р. № 947» (далі – проект постанови).

 

Обґрунтування необхідності прийняття акта:

Урядом України 10 липня 2019 р. прийнято постанову № 623 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 18 грудня 2013 р. № 947», яка передбачає порядок надання та визначення розміру грошової допомоги або компенсації постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання (далі – Порядок).

Цим Порядком встановлено механізм надання та визначення розміру грошової допомоги або компенсації постраждалим від надзвичайних ситуацій, які відмовилися від евакуації, відселення та залишилися на попередньому місці проживання та/або в межах відповідного населеного пункту.

Разом з тим, на адресу Міністерства надійшло ряд пропозицій та зауважень до Порядку прийнятого, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 623.

Так, за інформацією Луганської обласної військово-цивільної адміністрації встановлено, що постраждалі від надзвичайної ситуації на сході України, житло яких зруйновано, централізовано не евакуйовувались та не відселялися, вказані особи не завжди мають реальну можливість залишитися на попередньому місці проживанні, навіть в межах відповідного населеного пункту, оскільки внаслідок збройної агресії Російської Федерації відсутній житловий фонд, що придатний для проживання. Тому, Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією пропонується упорядкувати питання надання грошової допомоги або компенсації постраждалим від надзвичайної ситуації незалежно від місця їхнього проживання.

Крім того, відповідно до статті 47 Конституції України кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

Також, від Донецької обласної військово-цивільної адміністрації надійшло ряд пропозиції до прийнятого Порядку, та необхідності приведення його у відповідність до вимог Кодексу цивільного захисту України, Цивільного кодексу України, та Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, переліку документів посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Додатково, Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією запропоновано критерії надання грошової допомоги та грошової компенсації, згідно з якими районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – військово-цивільні адміністрації та Комісії, які створюються при обласних державних адміністраціях, мають визначати розмір компенсації та допомоги.

Так, з метою встановлення певної класифікації рівня пошкодження чи руйнування житла, запропоновано передбачити в Порядку наступні категорії:

І категорія – житловий будинок (квартира) зруйнований, непридатний для подальшого проживання, відновленню не підлягає.

ІІ категорія - житловий будинок (квартира) частково зруйнований, для подальшої експлуатації необхідне здійснення капітального ремонту.

ІІІ категорія - житловий будинок (квартира) пошкоджений, для усунення пошкоджень необхідно здійснення поточного ремонту.

IV категорія - житловий будинок (квартира) частково пошкоджений, для усунення пошкоджень необхідно здійснення заміни вікон і дверей або їх окремих елементів, ремонту відкосів.

У зв’язку з цим, пропонується забезпечити захист майнових прав та інтересів громадян, шляхом внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 947 «Про затвердження Порядку, надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання» (далі – Порядок). Зокрема, викласти в новій редакції (зі змінами) зазначений Порядок, передбачивши надання грошової компенсації постраждалим за житло, яке зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації за встановленими категоріями технічного стану житла та незалежно від місця їхнього проживання.

Крім того, проектом передбачено затвердження трьох форм документів, на підставі яких здійснюється виплата грошової компенсації:

акт обстеження житла;

довідка про встановлення статусу особи, яка постраждала від надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації;

а також форма заяви на отримання грошової компенсації за зруйноване житло.

Зазначені зміни, передбачають приведення у відповідність до вимог пункту 9 статті 86 Кодексу цивільного захисту України, яка передбачає, що виплата грошової компенсації за рахунок держави здійснюється за умови добровільної передачі постраждалим зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації житла місцевим державним адміністраціям або органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання.

Таким чином, внесення відповідних змін дозволить Україні виконати свої зобов’язання щодо захисту основоположних прав громадян. В той же час, оскільки ці права порушені внаслідок збройної агресії Російської Федерації, яка, згідно міжнародного та національного законодавства, несе відповідальність за матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану Україні внаслідок збройної агресії,обсяг коштів, витрачених на відповідні цілі, буде включено до загального обсягу збитків при підготовці консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України.

 

Письмові пропозиції та зауваження до проекту постанови можна подавати до 5 листопада 2019 року  на електронну адресу: nedybaolena@gmail.com та info@mtot.gov.ua, з подальшим направленням паперового варіанту на поштову адресу: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001.

Консультації з питання, що  винесено на обговорення надаються за телефоном: (044) 536 92 54

Відповідальна особа  – Недиба Олена Олександрівна.

Завантажити проект постанови тут

Пояснювальна записка до проекту постанови тут

Порівняльна таблиця тут

 

ЗВІТ за результатами публічного громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до  постанови Кабінету Міністрів України  від 18 грудня 2013 р. № 947»

Частина запропонованих пропозицій враховані Мінветеранів, деякі враховані частково або не враховані. Результати розгляду зауважень та пропозицій оформлено в таблицю Пропозицій та зауважень до проєкту постанови.