24.09.2019: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ з громадськістю

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю

Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України розроблено проект наказу «Про переміщення гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаціями на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях» (далі – проект наказу).

Проектом акта передбачено встановлення алгоритму переміщення міжнародними гуманітарними організаціями гуманітарних вантажів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, а також визначення механізму включення міжнародних гуманітарних організацій до переліку, гуманітарних організацій, для яких забезпечуватиметься спрощений порядок перетину лінії розмежування.


Обґрунтування необхідності прийняття акта

На сьогодні, у зв’язку з діяльністю збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, базові потреби цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованих територіях залишаються в повній мірі не задоволеними.

Відтак, питання переміщення міжнародними гуманітарними організаціями гуманітарних вантажів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації потребує правового регулювання.

Стаття 10 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 
(далі – Конвенція), встановлює, що Положення цієї Конвенції не перешкоджають гуманітарній діяльності, яку Міжнародний комітет Червоного Хреста чи будь-яка інша безстороння гуманітарна організація, за згодою заінтересованих сторін конфлікту, можуть здійснювати для захисту цивільних осіб та надання їм допомоги.

Крім того, статтею 59 Конвенції, передбачено, що якщо усе або частина населення окупованої території отримують недостатній обсяг постачань, окупаційна держава повинна погодитись вжити заходів, спрямованих на надання підтримки цьому населенню і повинна сприяти реалізації цих заходів усіма наявними у неї засобами. Така допомога може надходити як з боку держав, так і з боку незалежних гуманітарних організацій, таких, як Міжнародний комітет Червоного Хреста, і повинна, зокрема, передбачати забезпечення посилками, що містять продукти харчування, медичні матеріали та одяг.

Усі Договірні Сторони повинні дозволити вільне перевезення таких посилок та забезпечити їхню охорону. Держава, яка надає право на вільне ввезення посилок на територію, окуповану супротивною стороною, повинна, однак, мати право на огляд посилок та контроль за їхнім перевезенням відповідно до визначеного строку та маршруту, і за сприяння держави-покровительки пересвідчитись, що ці посилки використовуватимуться для надання допомоги населенню, яке її потребує, а не в інтересах окупаційної держави.

Так, відповідно до статті 6 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (далі – Закон 
№ 2268), основними напрямами захисту прав і свобод цивільного населення на тимчасово окупованих територіях зокрема, є надання гуманітарної допомоги, у тому числі із залученням міжнародної допомоги.

Частиною третьою статті 12 Закону № 2268, передбачено, що порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій визначаються Кабінетом Міністрів України.

Згідно з Положенням про Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 р. № 376, одним з основних завдань МТОТ є координація діяльності з надання гуманітарної допомоги цивільному населенню під час збройних конфліктів та проведення моніторингу діяльності міжнародних гуманітарних організацій. Також, МТОТ відповідно до покладених на нього завдань, зокрема взаємодіє з міжнародними гуманітарними організаціями у сприянні наданню гуманітарного доступу та проведенню гуманітарних операцій та проводить моніторинг діяльності міжнародних гуманітарних організацій з питань, що належать до його компетенції. Крім того, МТОТ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій.

Разом з тим, до цього часу виконання зазначених функцій ускладнювалось, через не задіяння МТОТ до механізмів обліку та контролю щодо гуманітарної допомоги, наданої на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, що в свою чергу, призводить до неможливості визначення відповідних потреб.

Так, на виконання вимог Закону № 2268 та, з метою врегулювання процедури в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 815 затверджено Порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій (далі – Порядок).

Зокрема, вказаним Порядком врегульовується питання надання гуманітарної допомоги для задоволення, першочергових потреб осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Пунктом 39 Порядку, встановлено, що переміщення гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаціями на тимчасово окуповані території здійснюється за погодженням з МТОТ в установленому ним порядку.

Переміщення отриманих/придбаних на території України гуманітарних вантажів міжнародних гуманітарних організацій, перелік яких затверджено наказом МТОТ, на тимчасово окуповані території здійснюється першочергово без прийняття спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги рішень про визнання їх гуманітарною допомогою.

Переміщення отриманих із-за кордону гуманітарних вантажів міжнародних гуманітарних організацій, перелік яких затверджено наказом МТОТ, на тимчасово окуповані території здійснюється першочергово після прийняття спеціально уповноваженим державним органом з питань гуманітарної допомоги рішення про визнання таких вантажів гуманітарною допомогою, яке оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

Перелік міжнародних гуманітарних організацій, для яких забезпечуватиметься спрощений порядок перетину лінії розмежування затверджується наказом МТОТ та оприлюднюється на офіційному веб-сайті МТОТ.

У разі включення міжнародних гуманітарних організацій до переліку, гуманітарних організацій, для яких забезпечуватиметься спрощений порядок перетину лінії розмежування, погодження МТОТ, визначене в абзаці першому цього пункту, не вимагається. Такі організації повідомляють МТОТ про переміщення гуманітарного вантажу за формою, що встановлюється МТОТ. Ненадання відповідної інформації є підставою для виключення міжнародної гуманітарної організації з переліку організацій, яким надано право переміщувати гуманітарний вантаж у спрощеному порядку.

Крім того, відповідно до пункту 40 Порядку, переміщення гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаціями, не визначеними в переліку, передбаченому абзацом другим пункту 39 цього Порядку, іншими отримувачами гуманітарної допомоги здійснюється після прийняття спеціально уповноваженим державним органом з питань гуманітарної допомоги відповідно до рішення про визнання таких вантажів гуманітарною допомогою, яке оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

Для оформлення дозволу на переміщення гуманітарних вантажів уповноважені представники отримувачів гуманітарної допомоги надають службовим особам ДФС, які перебувають на гуманітарному майданчику, погодження МТОТ та перелік товарів, визнаних гуманітарною допомогою на підставі рішень спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги.

Проект наказу «Про переміщення гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаціями на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях» можна завантажити тут.

Пояснювальну записку можна завантажити тут.

Письмові пропозиції та зауваження до проекту наказу можна подавати до 08 жовтня 2019 р. на електронну адресу: platonovalv@mtot.gov.ua та info@mtot.gov.ua, з подальшим направленням паперового варіанту на поштову адресу: площа Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196.

Консультації з питання, що  винесено на обговорення надаються за телефоном: (044) 536 92 52.

Відповідальна особа від МТОТ – Платонова Людмила Вікторівна.


ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЩОДО ПРОЕКТУ НАКАЗУ «ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ВАНТАЖІВ МІЖНАРОДНИМИ ГУМАНІТАРНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ»