26.09.2019: повідомлення ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ з громадськістю

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій

 

Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 505 від 1 жовтня 2014 р.

(далі – проект постанови).

Проект постанови спрямований на вдосконалення врегулювання питання призначення адресної допомоги для працевлаштованих громадян, для осіб, які стали студентами закладів вищої освіти, осіб, які  почали здійснювати догляд за непрацездатною особою - членом сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яким припинено адресну допомогу відповідно до даної постанови.

 

Обґрунтування необхідності прийняття акта

В результаті збройного конфлікту на сході України, внутрішньо переміщені особи (далі – ВПО) стикаються із масою проблем, серед яких чи не найбільшою є проблема працевлаштування.

По­-перше, значна частина ВПО працездатного віку є представниками професій, які або мають дуже обмежене застосування поза межами Донбасу                        (наприклад гірничі або металургійні  професії),  або попит на які в умовах економічної кризи суттєво зменшується (гуманітарії, економісти, юристи, менеджери тощо). Ринок праці для таких осіб  є досить вузьким. Перепідготовка цих осіб на базі закладів служби зайнятості не завжди є ефективною і не гарантує надання їм робочих місць за новою спеціальністю.

Також, у зв’язку із відсутністю відповідних вакансій на ринку праці, такі особи за бажанням можуть вступити до закладу вищої освіти для отримання нової спеціальності.

Крім цього, на сьогодні законодавство України передбачає оформлення постійного догляду з відповідними соціальними виплатами на догляд за такими категоріями осіб: за дітьми-інвалідами віком до 18 років; за інвалідами І групи або особами, які досягли 80-річного віку; за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду; та за іншими громадянам похилого віку, особами з інвалідністю,  дітьми з інвалідністю та хворими,  які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Водночас, потреба у догляді за такою категорією осіб, може виникнути  у внутрішньо переміщених осіб, які не працевлаштувалися у відповідні терміни і яким припинено виплату грошової допомоги.

Разом з тим, відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 передбачений ряд обмежень щодо отримання допомоги – не всі ВПО можуть претендувати на допомогу, а саме ВПО, які не працевлаштувались протягом двох місяців з моменту взяття на облік ВПО, адресна допомога зменшується вдвічі, якщо людина не знайшла роботу протягом наступних двох місяців – допомога припиняється.

Отже, виникає необхідність законодавчого врегулювання питання призначення адресної допомоги для ВПО, яким її припинено, зокрема, тих, яким для працевлаштування знадобиться більш довгий проміжок часу, ніж передбачено Порядком.

Крім того, за інформацією Міністерства соціальної політики, для виплати грошової допомоги за бюджетною програмою КПКВК 2501480 «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово комунальних послуг» Мінсоцполітики передбачались видатки в обсязі:

у 2014 році 510,0 млн грн;

у 2015 році 3 360,0 млн грн;

у 2016 році - 3 263,7 млн грн;

у 2017 році - 2 814,5 млн грн;

у 2018 році - 3 087,6 млн гривень.

На 2019 рік за цією програмою передбачено 3 042,6 млн гривень.

Також, Мінсоцполітики поінформовано, що відповідно до Порядку призначення (відновлений) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 р.
№ 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», станом на 5 вересня 2019 року до органів соціального захисту населення починаючи з червня 2016 року надійшло 2 577 132 заяви щодо призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Комісіями з питань призначення (відновлення) соціальних виплат прийнято рішення щодо відмови у призначенні (відновленні) соціальних виплат за 365 143 заявами внутрішньо переміщеним особам (14,2 % від поданих заяв), у тому числі пенсій за 261 857 заявами внутрішньо переміщених осіб (за наявності передбачених чинним законодавством підстав).

Заходи, які вживаються Мінсоцполітики для вдосконалення контролю за здійсненням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, зокрема посилення адресності виплати грошової допомоги, призводять до економії коштів за бюджетною програмою КПКВК 2501480 «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово комунальних послуг».

Враховуючи вищезазначене, зміни до пункту 3 Порядку можна реалізувати за рахунок економії витрат в рамках вищезазначеної бюджетної програми.

Це, в якості додаткового стимулу, сприятиме працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб, вступу до закладу вищої освіти для отримання нової спеціальності, що підсилить соціальний   захист внутрішньо переміщених осіб та створить передумови для їх інтеграції в приймаючі територіальні громади, що є одним із пріоритетних напрямків Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 909-р.

Завантажити текст проекту постанови тут


Пояснювальна записка до проекту постанови тут


Додаток до пояснювальної записки тут

Письмові пропозиції та зауваження до проекту наказу можна подавати до 11 жовтня 2019 р. на електронну адресу: smarzhevska@mtot.gov.ua та info@mtot.gov.ua, з подальшим направленням паперового варіанту на поштову адресу: площа Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196.

Консультації з питання, що  винесено на обговорення надаються за телефоном: (044) 536 92 57.

Відповідальна особа від МТОТ – Смаржевська Світлана Василівна.


ЗВІТ за результатами публічного громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»