30.10.2020: МІНРЕІНТЕГРАЦІЇ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2023 року” (далі – проект акта).

Метою проекта акта є сприяння подальшій інтеграції внутрішньо переміщених осіб через усунення перешкод у реалізації прав людини та основоположних свобод, забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних та інших послуг, а також створення умов для розвитку потенціалу та посилення спроможності у приймаючих громадах.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

У зв’язку з триваючим збройним конфліктом на сході України та тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим Російською Федерацією, питання забезпечення реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб стало одним з першочергових питань, що потребують злагодженої стратегії щодо пошуку довгострокових рішень та застосування чіткого урядового підходу, який би об’єднав державні установи, до компетенції яких належить забезпечення реалізації та захист прав, свобод і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб, в одному напрямку діяльності.

Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період
до 2020 року
, затверджена розпорядженням  Кабінету Міністрів України від
15 листопада 2017 р. № 909-р, є обмеженою в часі та втратить свою актуальність з 01 січня 2021 року.

Відтак, документ який би передбачав здійснення заходів щодо забезпечення реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб на 2021 рік та наступні роки відсутній.

Попри існування з 2017 року довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення, спрямованих на розв’язання державою проблеми внутрішнього переміщення громадян України та його наслідків, багато територіальних громад з великою кількістю внутрішньо переміщених осіб й досі відчувають додаткове навантаження на обмежену місцеву інфраструктуру, а також значне зростання цін на оренду житла та харчові продукти, які ускладнюються низьким рівнем заробітної плати та складністю працевлаштування.

Таким чином, враховуючи актуальність питання щодо розв’язання державою проблеми внутрішнього переміщення громадян України та його наслідків, з огляду на нові виклики стосовно встановлення гарантій дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб, розроблений проект акта покликаний стати елементом удосконалення довгострокової державної політики, направленої на створення умов, в яких внутрішньо переміщені особи не потребуватимуть жодної спеціальної допомоги та захисту у зв’язку з їх переміщенням і зможуть у повному обсязі користуватися своїми конституційними правами без будь-якої дискримінації, заснованої на факті переміщення та узалежнення від реєстрації в якості внутрішньо переміщеної особи.

Письмові пропозиції та зауваження до проекту акта можна подавати до 15 листопада 2020 р. на електронну адресу: kovalchukvp@mtot.gov.ua та info@mtot.gov.ua, з подальшим направленням паперового варіанту на поштову адресу: площа Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196.

Консультації з питання, що винесено на обговорення надаються за телефоном: (044) 536 92 52.

Відповідальна особа від Мінреінтеграції – Ковальчук Валентин Петрович.

 З проектом розпорядження можна ознайомитися за посиланням

З пояснювальною запискою можна ознайомитися за посиланням