28.10.2020 Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій

Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» (далі – проєкт акта).

Метою проєкту акта є удосконалення механізму надання внутрішньо переміщеним особам в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

У Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 582 (далі – Порядок), відсутні підстави для зняття внутрішньо переміщеної особи з обліку громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання.

Крім того, у Порядку передбачені строки для прийняття рішення органами місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності військово-цивільними адміністраціями, дотримання яких суперечить вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якого проекти рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Також у Порядку вже визначена система нарахування балів, за якою визначається пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, що позбавляє можливості органів місцевого самоврядування приймати участь у визначенні категорій внутрішньо переміщених осіб, які становлять більший інтерес для територіальної громади, тим паче з огляду на те, що частина бюджетних коштів на забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб виділяється з місцевого бюджету.

Проєктом акта передбачається:

1) встановлення більшого строку для прийняття рішення органами місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності військово-цивільними адміністраціями, що не суперечитиме вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

2) недопущення випадків затягування процесу надання внутрішньо переміщеним особам тимчасового житла шляхом:

- визначення підстав для зняття внутрішньо переміщених осіб з обліку громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

- розширення переліку суб’єктів, яким може бути вручено ордер, на випадок відсутності можливості у внутрішньо переміщеної особи отримати ордер особисто, разом з обмеженням строку для отримання такого ордеру;

3) надання можливості органам місцевого самоврядування визначати додаткові загальні критерії (зі встановленням ліміту балів за ними), за якими надаватиметься тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам. Такий підхід:

- збільшить заінтересованість самих органів місцевого самоврядування у формуванні житлового фонду для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (а де вже існує такий фонд – у його збільшенні);

- сприятиме збільшенню кількості внутрішньо переміщених осіб, яких буде забезпечено житлом;

- підвищить інтерес самих внутрішньо переміщених осіб до тієї чи іншої територіальної громади при виборі приймаючої територіальної громади.

 

Письмові пропозиції та зауваження до проекту наказу можна подавати до 12 листопада 2020 р. на електронну адресу: kovalchukvp@mtot.gov.ua та info@mtot.gov.ua, з подальшим направленням паперового варіанту на поштову адресу: площа Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196.

Консультації з питання, що  винесено на обговорення надаються за телефоном: (044) 536 92 52.

Відповідальна особа від Мінреінтеграції – Ковальчук Валентин Петрович.

З проектом постанови можна ознайомитися тут.

З пояснювальною запискою можна ознайомитися тут.

Порівняльна таблиця тут.