ВАЖЛИВІСТЬ ПРАВ ЖІНОК – ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ (ВПО)

04.09.2019 | 17:15

МТОТ звертає увагу на проблеми жінок, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на окремих територіях Донецької та Луганської областей, та на важливість участі жінок і включення гендерних перспектив у процеси розбудови миру

В сучасному світі, у тому числі в Україні, жінки все ще мають менші можливості, ніж чоловіки, для впливу на процес прийняття державницьких, стратегічних рішень, але водночас більше працюють з людьми, допомагають у вирішенні конкретних та щоденних проблем громадян.

Україна, яка у своєму розвитку орієнтується на європейські цінності, прийняла цілу низку стратегічних документів* для впровадження принципу гендерної рівності, недискримінації, рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків», на органи виконавчої влади покладено низку важливих завдань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.

В Україні, у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації в окремих територіях Донецької та Луганської областей, питання забезпечення прав людини набувають особливого значення. Військові дії, що тривають понад п’ять років, збільшують кількість випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі та потребують особливої уваги до дотримання прав жінок і чоловіків різних соціальних груп.

Збройний конфлікт в Україні несе в собі катастрофічні наслідки і часто призводить до посилення гендерної нерівності між чоловіками і жінками. Крім того, що жінки і діти і так часто стають мішенями такої військової тактики, як сексуальне насильство, і саме вони становлять більшість серед внутрішньо переміщених осіб.

Посилаючись на офіційну статистику 58% внутрішньо переміщених осіб – це жінки:

- літні жінки складають 74% від загальної кількості літніх людей, які постраждали від конфлікту, включаючи ВПО;

- 22% жінок у віці 15-49 років пережили психологічний або сексуальне насильство;

- жінки становлять 76,5% серед постраждалих від торгівлі людьми.

Окрім того, серед внутрішньо переміщених осіб кількість жінок, які самі виховують дітей, значно більше, ніж такий показник в цілому по Україні.

МТОТ на початку 2018 року виступило з ініціативою включити Міністерство до списку виконавців Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», оскільки, виконання заходів Національного плану дій сприяєтиме стабільному миру, вирішенню конфліктів, активізації участі жінок в миротворчих процесах, забезпечення захисту жінок і дівчат, які постраждали в результаті конфлікту, а також запобігання та протидії гендерно зумовленого насильства.

Так, у вересні 2018 р. за активної участі МТОТ Урядом прийнято два важливих документи, якими у тому числі визначаються нові виконавці, зокрема, до роботи приєдналися МТОТ і органи місцевого самоврядування:

- розпорядження КМУ від 5 вересня 2018 р. № 637-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113», яке актуалізує завдання Національного плану дій щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» до 2021 року (це вже другий Національний план дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»);

- розпорядження КМУ від 5 вересня 2018 р. N 634-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року».

Важливо зазначити, що Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України**, розробленою МТОТ у 2017 році, передбачено ряд важливих заходів у напрямку посилення гендерної рівності, зокрема:

- щодо розвитку лідерських навичок жінок, підтримки відкриття власного бізнесу жінками із сільської місцевості;

- щодо розширення можливостей для залучення внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, постраждалих від збройного конфлікту, зокрема жінок, до участі у процесах прийняття рішень;

- щодо посилення безпеки в територіальних громадах та здійснення заходів щодо запобігання гендерно обумовленому насильству тощо.

Водночас, забезпечення всіх категорій внутрішньо переміщених осіб, у тому числі жінок та дівчат, якісним доступом до медичних послуг, освіти, харчування, житла, свободи переміщення, реєстрації соціальних пільг, правосуддя, прийняття довгострокових рішень, а також забезпечення для них стабільної зайнятості, передбачено розробленими МТОТ Стратегією інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року та Планом заходів*** з її реалізації.

Врахування гендерних аспектів передбачено наступними заходами Плану:

- аналіз житлових потреб внутрішньо переміщених осіб;

- розроблення та гарантування рівних прав щодо доступу до послуг соціального забезпеченням;

- моніторинг та оцінка інтеграції внутрішньо переміщених осіб;

- проведення навчальних семінарів для представників правоохоронних органів з питань безпеки в територіальних громадах;

- попередження та реагування на гендерно обумовлене насильство;

- забезпечення участі жінок до участі у формуванні і реалізації регіональної політики.

Також наприкінці 2018 року Міністерство взяло участь у міжнародній кампанії «16 днів активізму проти гендерного обумовленого насильства», яка проводиться щороку і триває з 25 листопада, Міжнародного дня боротьби за ліквідацію щодо жінок, до 19 грудня – Дня прав людини. У рамках цієї кампанії за сприяння МТОТ на п’яти контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) у Донецькій та Луганській областях розміщено серію плакатів проти насильства над жінками та дітьми.

МТОТ у своїй щоденній роботі звертає увагу на проблеми жінок, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на окремих територіях Донецької та Луганської областей, та на важливість участі жінок і включення гендерних перспектив у процеси розбудови миру – мирні перемовини, гуманітарне планування, діяльність з підтримки миру та процеси пост-конфліктного встановлення миру і управління, реінтеграції тощо.

__________________________

* Стратегічні документи, прийняті Україною для впровадження принципу ґендерної рівності, недискримінації, рівних прав і можливостей жінок і чоловіків:

- Стратегія реформування державного управління на 2016-2020 роки

- Національна стратегія у сфері прав людини та План дій на виконання Національної стратегії у сфері прав людини

- Стратегія розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року

- Національний план дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»

- Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

- Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», який набрав чинності 07 січня 2018 р. У ньому закладено всеосяжний підхід до реагування; внесено зміни до Кодексу про адміністративні порушення, цивільно-процесуальний Кодекс, Закон про судовий збір; домашнє насильство криміналізоване.

** Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1071 «Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України»

*** Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 909-р «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 944-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року»


Читати всі новини

ВАЖЛИВІСТЬ ПРАВ ЖІНОК – ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ (ВПО)

04.09.2019 | 17:15

МТОТ звертає увагу на проблеми жінок, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на окремих територіях Донецької та Луганської областей, та на важливість участі жінок і включення гендерних перспектив у процеси розбудови миру

В сучасному світі, у тому числі в Україні, жінки все ще мають менші можливості, ніж чоловіки, для впливу на процес прийняття державницьких, стратегічних рішень, але водночас більше працюють з людьми, допомагають у вирішенні конкретних та щоденних проблем громадян.

Україна, яка у своєму розвитку орієнтується на європейські цінності, прийняла цілу низку стратегічних документів* для впровадження принципу гендерної рівності, недискримінації, рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків», на органи виконавчої влади покладено низку важливих завдань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.

В Україні, у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації в окремих територіях Донецької та Луганської областей, питання забезпечення прав людини набувають особливого значення. Військові дії, що тривають понад п’ять років, збільшують кількість випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі та потребують особливої уваги до дотримання прав жінок і чоловіків різних соціальних груп.

Збройний конфлікт в Україні несе в собі катастрофічні наслідки і часто призводить до посилення гендерної нерівності між чоловіками і жінками. Крім того, що жінки і діти і так часто стають мішенями такої військової тактики, як сексуальне насильство, і саме вони становлять більшість серед внутрішньо переміщених осіб.

Посилаючись на офіційну статистику 58% внутрішньо переміщених осіб – це жінки:

- літні жінки складають 74% від загальної кількості літніх людей, які постраждали від конфлікту, включаючи ВПО;

- 22% жінок у віці 15-49 років пережили психологічний або сексуальне насильство;

- жінки становлять 76,5% серед постраждалих від торгівлі людьми.

Окрім того, серед внутрішньо переміщених осіб кількість жінок, які самі виховують дітей, значно більше, ніж такий показник в цілому по Україні.

МТОТ на початку 2018 року виступило з ініціативою включити Міністерство до списку виконавців Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», оскільки, виконання заходів Національного плану дій сприяєтиме стабільному миру, вирішенню конфліктів, активізації участі жінок в миротворчих процесах, забезпечення захисту жінок і дівчат, які постраждали в результаті конфлікту, а також запобігання та протидії гендерно зумовленого насильства.

Так, у вересні 2018 р. за активної участі МТОТ Урядом прийнято два важливих документи, якими у тому числі визначаються нові виконавці, зокрема, до роботи приєдналися МТОТ і органи місцевого самоврядування:

- розпорядження КМУ від 5 вересня 2018 р. № 637-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113», яке актуалізує завдання Національного плану дій щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» до 2021 року (це вже другий Національний план дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»);

- розпорядження КМУ від 5 вересня 2018 р. N 634-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року».

Важливо зазначити, що Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України**, розробленою МТОТ у 2017 році, передбачено ряд важливих заходів у напрямку посилення гендерної рівності, зокрема:

- щодо розвитку лідерських навичок жінок, підтримки відкриття власного бізнесу жінками із сільської місцевості;

- щодо розширення можливостей для залучення внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, постраждалих від збройного конфлікту, зокрема жінок, до участі у процесах прийняття рішень;

- щодо посилення безпеки в територіальних громадах та здійснення заходів щодо запобігання гендерно обумовленому насильству тощо.

Водночас, забезпечення всіх категорій внутрішньо переміщених осіб, у тому числі жінок та дівчат, якісним доступом до медичних послуг, освіти, харчування, житла, свободи переміщення, реєстрації соціальних пільг, правосуддя, прийняття довгострокових рішень, а також забезпечення для них стабільної зайнятості, передбачено розробленими МТОТ Стратегією інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року та Планом заходів*** з її реалізації.

Врахування гендерних аспектів передбачено наступними заходами Плану:

- аналіз житлових потреб внутрішньо переміщених осіб;

- розроблення та гарантування рівних прав щодо доступу до послуг соціального забезпеченням;

- моніторинг та оцінка інтеграції внутрішньо переміщених осіб;

- проведення навчальних семінарів для представників правоохоронних органів з питань безпеки в територіальних громадах;

- попередження та реагування на гендерно обумовлене насильство;

- забезпечення участі жінок до участі у формуванні і реалізації регіональної політики.

Також наприкінці 2018 року Міністерство взяло участь у міжнародній кампанії «16 днів активізму проти гендерного обумовленого насильства», яка проводиться щороку і триває з 25 листопада, Міжнародного дня боротьби за ліквідацію щодо жінок, до 19 грудня – Дня прав людини. У рамках цієї кампанії за сприяння МТОТ на п’яти контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) у Донецькій та Луганській областях розміщено серію плакатів проти насильства над жінками та дітьми.

МТОТ у своїй щоденній роботі звертає увагу на проблеми жінок, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на окремих територіях Донецької та Луганської областей, та на важливість участі жінок і включення гендерних перспектив у процеси розбудови миру – мирні перемовини, гуманітарне планування, діяльність з підтримки миру та процеси пост-конфліктного встановлення миру і управління, реінтеграції тощо.

__________________________

* Стратегічні документи, прийняті Україною для впровадження принципу ґендерної рівності, недискримінації, рівних прав і можливостей жінок і чоловіків:

- Стратегія реформування державного управління на 2016-2020 роки

- Національна стратегія у сфері прав людини та План дій на виконання Національної стратегії у сфері прав людини

- Стратегія розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року

- Національний план дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»

- Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

- Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», який набрав чинності 07 січня 2018 р. У ньому закладено всеосяжний підхід до реагування; внесено зміни до Кодексу про адміністративні порушення, цивільно-процесуальний Кодекс, Закон про судовий збір; домашнє насильство криміналізоване.

** Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1071 «Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України»

*** Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 909-р «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 944-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року»