Відділ з питань осіб‚ позбавлених особистої свободи

Основні завдання

- здійснення заходів, направлених на захист прав та законних інтересів осіб, які були позбавлені особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей (далі – особи, позбавлені особистої свободи);

- забезпечення проведення моніторингу стану дотримання прав та законних інтересів осіб, позбавлених особистої свободи;

- сприяння захисту прав та законних інтересів осіб, позбавлених особистої свободи;

- збір та систематизація інформації щодо дотримання прав осіб, позбавлених особистої свободи;

- координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій у здійснені заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи;

- сприяння у здійсненні заходів та організації роботи із залучення в установленому порядку коштів міжнародних організацій, неурядових організацій іноземних держав, міжнародних неурядових організацій для виконання програм, спрямованих на забезпечення захисту прав і свобод осіб, які порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України;

- розробка та участь у розробці проектів нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Відділу.

Начальник відділу Гриб Ігор Олександрович

(044) 536-92-47

Головний спеціаліст (діловод) Торопенко Інна Леонідівна

(044) 536-92-47

vpos@mtot.gov.ua