ЗВІТ за результатами громадського публічного обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та Порядку безоплатного надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб»

25.01.2019 | 17:00

На виконання статті 97 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2017 р. № 769, затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України.

Головним розпорядником коштів є Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі - МТОТ).

Постанова дає змогу здійснити підтримку внутрішньо переміщених осіб, шляхом надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, зокрема, на придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам.

Так, у 2017 р. розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 813-р.

Загальний обсяг Субвенції у 2017 р. становив 17,0 млн. гривень, в т.ч. 16,3 млн. гривень на придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам.

Зокрема, за рахунок коштів субвенції у 2017 р. придбано та розподілено 72 квартири для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, а саме 63 квартири у м. Маріуполь та 9 квартир у м. Покровськ.

З метою ефективного використання коштів Субвенції, МТОТ у співпраці з виконавчими комітетами зазначених місцевих рад, розроблено та затверджено відповідні порядки розподілу та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Дані порядки впроваджені на основі бальної оцінки, яка передбачає врахування критеріїв вразливості громадян, справедливий розподіл, відсутність впливу корупціогенного фактору та розроблені на основі досвіду Грузії, запозиченого в рамках реалізації проекту «Технічна допомога Уряду України з використанням досвіду Грузії».

За результатами розподілу зазначених квартир, тимчасовим житлом забезпечено 238 внутрішньо переміщених осіб (215 осіб у м. Маріуполь, 23 у м. Покровськ).

Крім того, беручи до уваги, що процес внутрішнього переміщення в інші регіони України є також вкрай відчутним, постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 820, внесено зміни до пункту 3 Порядку та умов, якими розширено сферу застосування субвенції на всі регіони України в частині реалізації права внутрішньо переміщених осіб на тимчасове житло.

Також, МТОТ схвалено висновки щодо погодження пропозиції від органів місцевого самоврядування стосовно заходів, які можуть фінансуватися за рахунок коштів субвенції, розподіл яких, в рамках передбачених видатків у 2018 р. (34,0 млн. гривень), затверджено низкою нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

Враховуючи вищевказане, успішний досвід практичного застосування моделі Грузії у 2017-2018 роках та необхідності запровадження єдиного підходу щодо розподілу тимчасового житла, придбаного за рахунок коштів субвенції на державному рівні, МТОТ розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та Порядку безоплатного надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб».

З метою проведення консультацій з громадськістю, проект розпорядження було розміщено на офіційному сайті МТОТ.

Учасники обговорень мали можливість надіслати свої пропозиції на електронну адресу: smarzhevska@mtot.gov.ua та info@mtot.gov.ua або в паперовому вигляді на адресу МТОТ: 01169, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1.

Консультації з громадськістю проводилися у формі електронних консультацій з громадськістю, до участі в ньому долучились громадські організації та міжнародні неурядові організації.

Пропозиції та зауваження учасників були сфокусовані на напрацюванні доповнень проекту постанови, для подальшого внесення змін та підготовки документу до затвердження.

Загалом, до МТОТ надійшло 10 коментарів та 11 зауважень  від представників міжнародних та національних неурядових організацій.

Частина запропонованих пропозицій враховані МТОТ, деякі враховані частково або не враховані. Результати розгляду зауважень та пропозицій оформлено в таблицю Пропозицій та зауважень до проекту постанови.