ЗВІТ за результатами публічного громадського обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2023 року”

У зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації на сході України та тимчасовою окупацією нею Автономної Республіки Крим, питання забезпечення реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб стало одним з першочергових питань, що потребують злагодженої стратегії щодо пошуку довгострокових рішень та застосування чіткого урядового підходу, який би об’єднав державні установи, до компетенції яких належить забезпечення реалізації та захист прав, свобод і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб, в одному напрямку діяльності.

Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року, затверджена розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 909-р, є обмеженою в часі та втратить свою актуальність з 01 січня 2021 року.

Відтак, документ який би передбачав здійснення заходів щодо забезпечення реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб на 2021 рік та наступні роки відсутній.

Попри існування з 2017 року довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення, спрямованих на розв’язання державою відповідної проблеми, багато територіальних громад з великою кількістю внутрішньо переміщених осіб й досі відчувають додаткове навантаження на обмежену місцеву інфраструктуру, а також значне зростання цін на оренду житла та харчові продукти, які ускладнюються низьким рівнем заробітної плати та складністю працевлаштування.

Таким чином, ураховуючи актуальність питання щодо розв’язання державою проблеми внутрішнього переміщення громадян України та його наслідків, з огляду на нові виклики стосовно встановлення гарантій дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб, Мінреінтеграції розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2023 року” (далі – проект Стратегії) покликаний стати елементом удосконалення довгострокової державної політики, направленої на створення умов, в яких внутрішньо переміщені особи не потребуватимуть жодної спеціальної допомоги та захисту у зв’язку з їх переміщенням і зможуть у повному обсязі користуватися своїми конституційними правами без будь-якої дискримінації, заснованої на факті переміщення та узалежнення від реєстрації в якості внутрішньо переміщеної особи.

Метою проекта Стратегії є сприяння подальшій інтеграції внутрішньо переміщених осіб через усунення перешкод у реалізації прав людини та основоположних свобод, забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних та інших послуг, а також створення умов для розвитку потенціалу та посилення спроможності у приймаючих громадах.

З метою проведення консультацій з громадськістю, проект Стратегії розміщено на офіційному сайті Мінреінтеграції.

Учасники обговорень мали можливість надіслати свої пропозиції на електронну адресу: kovalchukvp@mtot.gov.ua та info@mtot.gov.ua, з подальшим направленням паперового варіанту на поштову адресу: площа Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196.

Громадське обговорення проводилося у формі електронних консультацій, до участі в ньому долучились міжнародні неурядові організації та Інститут економіки промисловості НАН України.

Загалом, до Мінреінтеграції надійшло 100 пропозицій та зауважень від представників міжнародних неурядових організацій та Інституту економіки промисловості НАН України.

Частина запропонованих пропозицій враховані Мінреінтеграції, деякі враховані частково або не враховані. Результати розгляду зауважень та пропозицій оформлено в таблицю пропозицій та зауважень до проекту Стратегії (додається).